อิฐขาว, อิฐขาว KS, K.S. Contrade, อิฐมอญ, อิฐมวลเบา
  sales@kscontrade.com    |        (02)-887-1208-9, (085)-055-9555

อิฐขาว

Company Overview

บริษัท K.S. Contrade Co.,Ltd. ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ. 1997 เราเป็นผู้นำที่มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่าย อิฐขาว KS มาเกินกว่า 21 ปี ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้ อิฐขาว KS ของเรามีเกินกว่า 100 โครงการทั่วประเทศ รวมถึงโครงการขนาดใหญ่เช่น โรงแรม โรงพยาบาล รีสอรต์ คอนโด อพารท์เมนต์ และมหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

Description

อิฐขาว (KS) เป็นวัสดุก่อสร้างนวัตกรรมจากต่างประเทศ ที่ทำขึ้นจากทรายและปูนขาว หรือเรียกว่า CALCIUM SILICATE BRICK (KALKSANDSTEIN) อิฐขาวได้ถูกค้นคิดโดยวิศวกร ชาวเยอรมัน ชื่อ Dr. L.BEJNBERDI ตั้งแต่ปี 1854 เพื่อใช้ทดแทนอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก ซึ่งด้อยคุณภาพทั้งในด้านการกันเสียงรบกวนและกันความร้อน ซึ่งแตกต่างกันกับอิฐขาวโดยสิ้นเชิง วิวัฒนาการของอิฐขาวนั้นมีการคิดค้นปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน มีโรงงานผลิตอิฐขาวทั่วโลกมากกว่า1,000แห่ง โรงงานอิฐขาว KS เป็นโรงงานที่ทันสมัยโรงงานหนึ่งมีการผลิตตามมาตรฐานและใช้เครื่องจักรจาก ประเทศเยอรมันนีภายใต้การดูแลโดยวิศวกรชาวเยอรมันและยังได้รับการส่งเสริม จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี