อิฐขาว, อิฐขาว KS, K.S. Contrade, อิฐมอญ, อิฐมวลเบา
  sales@kscontrade.com    |        (02)-887-1208-9, (085)-055-9555

ควรเลือกใช้วัสดุกันความร้อนจากหลังคาแบบไหนดี

by :
comment : 0

Room-in-Roof-Install-Chester-001[1]_l

                เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ได้รับฟังมามาก ปัจจุบันวัสดุกันความร้อนถูกผลิตขึ้นหลายชนิด หลายยี่ห้อ การทำงานของวัสดุแต่ละชนิดนั้นก็เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน แต่ต่างกัน ที่ขนาดของพื้นที่ที่จะป้องกัน ความจำเป็นที่ต้องกันความร้อนที่แตกต่างกัน ปัจจุบันวัสดุกันความร้อนผลิตออกมาในสองลักษณะ คือสำหรับกันความร้อน และสำหรับสะท้อนความร้อน นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นตามสถานะของวัสดุนั้นๆ เช่น เป็นแผ่นผืน เป็นใย เป็นของเหลวสำหรับเคลือบหรือฉีดพ่น ทฤษฎีการกันความร้อนที่ดีที่สุดก็คือต้องสามารถกันความร้อนที่เข้ามาได้ทั้งสามรูปแบบ คือการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน การนำความร้อนก็คือความร้อนเคลื่อนตัวผ่านเนื้อของวัสดุนั้นไป การพาคือการที่ความร้อนถูกพาไปโดยที่ไม่ได้ผ่านเนื้อของวัสดุนั้น เช่น ลมพัดพาความร้อนมา การแผ่รังสีความร้อน คือการที่ความร้อนแผ่กระจายไปยังสิ่งใดๆได้โดยไม่ต้องผ่านเนื้อวัสดุ หรือต้องอาศัยลมช่วย

epites-felujitas.hu_1

การแผ่รังสีความร้อนในกรณีนี้ก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มายังโลก ความร้อนจากไฟสปอต (สปอตไลท์) ที่แผ่มาสู่ตัวเรา ดังนั้นวัสดุกันความร้อนที่ดีจึงควรป้องกันการนำความร้อนได้ดี คือตัวมันไม่เป็นสื่อนำความร้อนให้ผ่านลงมา ในขณะเดียวกันก็ควรสะท้อนการพาและการแผ่รังสีความร้อนด้วย วัสดุกันความร้อนที่ผลิตขึ้นมานั้นโดยทั่วไปจะทำเพียง 1-2 หน้าที่ เช่น สะท้อนความร้อน แต่สามารถนำความร้อนได้บ้างหรือไม่ก็นำความร้อน ป้อกันการแผ่รังสีความร้อน แต่อาจไม่ป้องกันการพาความร้อน ดังนั้นวัสดุกันความร้อนในอุดมคติก็คือต้องสามารถสะท้อนความร้อนได้ และไม่นำความร้อนด้วย เช่นการใช้ฝ้าเพดานแบบสะท้อนความร้อนควบคู่ไปกับแผ่นผืนที่เป็นฉนวน (ไม่นำ) ความร้อน

ซึ่งก็หมายความว่าหากต้องการจะกันความร้อนจากหลังคาได้เกือบร้อยเปอร์เซนต์ก็จะต้องใช้วัสดุสะท้อนความร้อนบุที่โครงหลังคาที่เราเรียกกันว่าอะลูมินั้มฟอยล์ ความร้อนที่หลงเหลือเล็กน้อยจากการสะท้อนความร้อนก็จะส่งผ่านต่อลงมายังฝ้า ตรงนี้เราก็ควรใช้แผ่นใยแก้ว (Micro Fiber) บุกันความร้อนเอาไว้ ความร้อนทั้งหมดที่ผ่านหลังคาลงมาก็แทบจะไม่ถึงห้องหรือจะถือว่าไม่ถึงห้องเลยก็ว่าได้

จากการทดสอบเราพบว่าใยแก้วสามารถกัน (กั้น) ความร้อนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุกันความร้อนอื่นๆ ทั้งแบบสะท้อนความและแบบ ฉนวน สำหรับที่เป็นของเหลวใช้ฉีดพ่นทับบนหลังคานั้นดูจะเป็นวัสดุสำหรับกันความร้อนในบริเวณกว้าง เช่นหลังคาโรงงาน หลังคา Hanga (โรงเก็บเครื่องบิน) หลังคาตึก ซึ่งจะเป็นหลังคาที่ไม่ต้องการแสดงความสวยงาม ก็อาจกล่าวได้ว่าการกันความร้อนแบบใช้สารฉีดพ่นจะไม่เหมาะกับหลังคาบ้านพักอาศัยประเภทที่ต้องการโชว์ทรงหลังคา

ดังนั้นลองสรุปกันเองว่าควรจะใช้วัสดุกันความร้อนแบบใดที่จะเหมาะกับท่านในทุกประการ

About the Author

Leave a Reply

captcha *